Missie en Visie

Alles wat wij doen is erop gericht om de mondgezondheid van onze patiënten te verbeteren. Wij doen dat vanuit de wetenschap dat een goede mondgezondheid bijdraagt aan iemands algehele gezondheid. In onze manier van werken staan daarbij drie dingen centraal.

* Zorg
Wij bieden eerlijke, kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg. Met behulp van de modernste apparatuur leveren wij oplossingen die technisch en esthetisch het best bij de patiënt passen.

Tandheelkunde is wat ons betreft meer dan het verhelpen van problemen. Het is minstens zo belangrijk om problemen te voorkomen. Preventie beperkt zich bij ons niet tot de behandelingen in de tandartsstoel, maar houdt bovenal samenwerking met de patiënt in.

* Communicatie
De patiënt kan zelf een grote bijdrage leveren aan zijn of haar mondgezondheid. Wij maken onze patiënten hiervan bewust en geven hun gerichte tips hoe zij hun mondhygiëne kunnen verbeteren. Het vergroten van kennis en het gevoel van verantwoordelijkheid creëert betrokkenheid en draagvlak onder de patiënten. In combinatie met de prettige, informele omgang bouwen we hiermee een duurzame relatie met onze patiënten op.

* Kennis
Onze medewerkers zijn door jarenlange samenwerking uitstekend op elkaar ingespeeld. Dat betekent niet dat we al die jaren op dezelfde manier hebben gewerkt. In tegendeel, voortdurend volgen wij cursussen en opleidingen om ons de nieuwste inzichten op ons vakgebied eigen te maken. Ook intern communiceren alle medewerkers van de praktijk onderling steeds over hoe we dingen nog beter kunnen doen. Deze kritische zelfevaluatie houdt ons flexibel, zodat we nieuwe kennis meteen kunnen vertalen naar de praktijk.